CUOTA SOCIAL DICIEMBRE 2019

CUOTA SOCIAL DICIEMBRE/19
DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BÁSICA 1.183,70 566,30 0,00
DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55
LABORATORIO 25,55 25,55 25,55
Cuota Colegio Central 1.234,80 617,40 51,10
CUOTA FILIAL 529,20 264,60 0,00
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) 1.764,00 882,00 51,10
CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00
SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00
SUBS. FALLECIMIENTO 77,41 77,41 77,41
SUBS. DE RETIRO 77,41 77,41 77,41
SUBS. DE DESEMPLEO 54,19 54,19 54,19
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,49 9,49 9,39
SUBTOTAL (3) 314,50 314,50 314,40
TOTAL 1+2+3 2.123,50 1.241,50 410,50
Farm. Fallecidos ARABOLAZA OSCAR JESÚS
ALLEGRINO SABRINA ANDREA
HIERTZ MARGOT CARLOTA
MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00
SUBS. FALLEC. 77,41
SUBS. DE RETIRO 77,41
SUBS. DE DESEMPLEO 54,19
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,49
TOTAL 314,50
IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/12/2019
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado de incineración)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) $ 390,00 $ 312,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) $ 780,00 $ 624,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) $ 1.170,00 $ 936,00
BIFASE 32 Nº 3 $ 150,00