CUOTA SOCIAL MARZO 2020

CUOTA SOCIAL MARZO/2020
DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00
DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15
LABORATORIO 30,15 30,15 30,15
Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30
CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30
CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00
SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00
SUBS. FALLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00
SUBS. DE RETIRO 116,12 116,12 116,12
SUBS. DE DESEMPLEO 92,89 92,89 92,89
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,22 9,23 9,19
SUBTOTAL (3) 314,23 314,24 314,20
TOTAL 1+2+3 2.440,75 1.400,00 419,50
MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00
SUBS. FALLEC. 0,00
SUBS. DE RETIRO 116,12
SUBS. DE DESEMPLEO 92,89
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,24
TOTAL 314,25
IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/03/2020
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado de incineración)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) $ 390,00 $ 312,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) $ 780,00 $ 624,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) $ 1.170,00 $ 936,00