CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2019

CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE/19
DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BÁSICA 1.183,70 566,30 0,00
DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55
LABORATORIO 25,55 25,55 25,55
Cuota Colegio Central 1.234,80 617,40 51,10
CUOTA FILIAL 529,20 264,60 0,00
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) 1.764,00 882,00 51,10
CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00
SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00
SUBS. FALLECIMIENTO 103,21 103,21 103,21
SUBS. DE RETIRO 38,71 38,71 38,71
SUBS. DE DESEMPLEO 54,19 54,19 54,19
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,39 9,39 9,29
SUBTOTAL (3) 301,50 301,50 301,40
TOTAL 1+2+3 2.110,50 1.228,50 397,50
Farm. Fallecidos GARDELA NÉSTOR CARLOS
SVERDLICK LUIS
FRIDMAN SALOMÓN
MONTERROSO CELIA NOEMÍ
MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00
SUBS. FALLEC. 103,21
SUBS. DE RETIRO 38,71
SUBS. DE DESEMPLEO 54,19
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,39
TOTAL 301,50
IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/11/2019
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada certificado de incineración)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)
SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) $ 351,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00