CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2019

CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE/19
DT/CO-DT/AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE HOSPITAL (A)
CUOTA BÁSICA 1.183,70 566,30 0,00
DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55
LABORATORIO 25,55 25,55 25,55
Cuota Colegio Central 1.234,80 617,40 51,10
CUOTA FILIAL 529,20 264,60 0,00
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) 1.764,00 882,00 51,10
CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00
SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00
SUBS. FALLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00
SUBS. DE RETIRO 64,51 64,51 64,51
SUBS. DE DESEMPLEO 92,89 92,89 92,89
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,10 9,10 9,00
SUBTOTAL (3) 262,50 262,50 262,40
TOTAL 1+2+3 2.071,50 1.189,50 358,50
MIEMBROS ADHERENTES
SUBS. DOTAL 70,00
SUBS. INT. QUIR. 26,00
SUBS. FALLEC. 0,00
SUBS. DE RETIRO 64,51
SUBS. DE DESEMPLEO 92,89
SUBS. POR CATÁSTROFE 9,10
TOTAL 262,50
IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/09/2019
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.064,80 (cada caja)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada certificado de incineración)
RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)
SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) $ 351,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00